Vi utför det mesta inom markentreprenader såsom grundisolering, vägbygge och fundament till vindkraftverk. Ett av våra projekt är Stentjärnåsens Vindkraftverk
Jan Frisk Entreprenad AB:s erfarenhet och kompetens när det gäller anläggning av vägar och infrastruktur  är en utomordentlig tillgång vid byggandet av nya vindkraftverk. Vi erbjuder helhetslösningar eller dellösningar för anläggnings- och transportarbetet.
Genom åren har vi samlat på oss många olika kunskaper om vägar och vägnätet och kan genom vår kompetens vägleda dig med att finna rätt lösning för tillfartsvägar och markanläggning.
Vi söker alltid innovativa lösningar i samverkan med kunden för att hitta mer resurssnåla och standardiserade konstruktioner av fundament till vindkraftverket.
Drift och underhåll
Jan Frisk Entreprenad AB:s kan ta hand om drift och underhåll. Vi kan sköta alla tillfartsvägar och markanläggningar.

 

Kranplan

Väg till vindkraft

Väg till vindkraft

Älg på arbetet

500 tons kranen testar den nya vägen (Den höll!)

Utlastning bergskärning

Schaktning kranplan

Kabelläggning

Sweco synar kranplan

Väg och kabeldike