Nagano N80 Rototilt

 

Image
Nagano N80 Rototilt
Vikt: 8 Ton
Skopvolym: 400 L